Poljane I.
grad
13.stoletje
Kočevje,Predgrad
delni sledovi

Grad Poljane (Pollant) je omenjen šele leta 1325 kot castrum Poelan, a je bil gotovo sezidan kmalu po letu 1250, saj naj bi v začetku 12. stoletja tam stala lastniška cerkev, že leta 1221 pa je bila ustanovljena poljanska župnija. Kot oglejski fevd so ga upravljali svobodni gospodje Auerspergi, po letu 1248 pa grofje Ortenburški in Celjani, nato pa je postal deželnoknežja last. Sredi 16. stoletja so gospoščino dobili gospodje Schnitzenbaumi, 1618. leta pa je Poljane kupil baron Janez Jakob Khiessl in jih priključil kočevskemu in ribniškemu gospostvu. Od leta 1641 do konca druge svetovne vojne so bili lastniki Auerspergi. Poljane so leta 1809 iz maščevanja požgali Francozi.

Kronologija