Pogance
dvorec
16.stoletje
Novo mesto,Jedinščica
delni sledovi

Naslov slike:
Slika: od

Prvotno poslopje dvorca Pogance (Poganiz) je pred letom 1472 pozidal Jernej Mindorfer, leta 1547 pa ga je kupil baron Janez Lenkovič. Nato so ga imeli Krištof Gusič, pred letom 1634 grof Rudolf Paradeiser, leta 1755 je Pogance kupil sorodnik grof Sigmund Benvenuto Petazzi, leta 1791 pa na dražbi Franc Ksaver pl. Langer. Konec 19. stoletja ga je nekaj časa imel dr. Konrad Bertsche, nato zopet Langerji. Leta 1942 so Pogance oplenili belogardisti, naslednje leto pa požgali partizani.

Kronologija