Podpeč
grad
13.stoletje
Litija,Gabrovka,Podpeč pod Skalo
razvalina

Naslov slike:
Slika: od

Podpeški grad (Gallenstein) je bil domovanja znane plemiške rodbine Gallov pl. Gallensteinov, pozidala ga je konec 13. stoletja veja rodbine z Gamberka, kasnejših cesarskih baronov. Grad je omenjen šele leta 1300 (Gallenstayn) in leta 1306 (Gallenstein), lastniki pa še kasneje. Grad Gallenstein so baje v 16. stoletju uničili Turki. Za Gallensteini srečamo na Podpeči njihove sorodnike Gallenberge, nato pred letom 1743 baronico Ano Cecilijo Apfaltrer, po tem letu grofa Franca Bernarda Lamberga, pred letom 1759 Marijo Agnezo Piccardi in v sedemdesetih letih 18. stoletja barona Michelangela Zoisa pl. Edelsteina. Po letu 1820 je imel Podpeč Janez pl. Lehmann, trideset let pozneje jo je kupil grof Karel Maria Filip Pace-Friedensberg, po letu 1860 so se zvrstili številni lastniki.

Kronologija