Pleterje II.
dvor
17.stoletje
Škocjan,Bučka,Dule
izginuli objekt

Naslov slike:
Slika: od

Dvor Pleterje (Pleterhof) so sezidali pl. Wernegkhi saj jeleta 1613 omenjen Vert Wernegkh, rodovino pa srečujemo na dvoru še do konca 17. stoletja, zatem pa so bili lastniki od leta 1693 baron Karel Sigfried Kheysell, od leta 1697 grof Jožef Lamberg, nato baronica Ana Maksimila Valvasor, verjetno kmalu zatem ljubljanski jezuitski kolegij, od leta 1794 študijski sklad, leta 1838 ga je kupil baron Julij Adolf Borsch-Borschod, nato pa 1899 leta kartuzija v Grenoblu in posestvo združila s samostanom v Pleterjah.

Kronologija