Pleterje I.
dvor
15.stoletje
Šentjernej,Pleterje
izginuli objekt

V Pleterjah (Pletriach) se omenjata dva dvora, čupreški in turjaški dvor. Leta 1404 je celjski grof Herman II. ,kupil za potrebe pleterskega kartuzijanskega samostana od bratov Greifa in Gestela Turnskih posest,ki sta mu jo prodala v imenu svoje tete Ane,hčere Nikolaja Čušperškega kamor je sodil tudi dvor hof ze Pletriach.
Poleg tega dvora si je Herman II. leta 1407 za potrebe samostana z izmenjavo pridobil še en dvor hoff zew Pletriach na območju bodoče kartuzije,ki sta ga dotlej posedovala Leopold-Diewoltt in Herbant Turjaška.

Kronologija