Ottenstein
grad
13.stoletje
Velike Lašče,Ortnek (Veliki Žrnovec)
izginuli objekt

Grad Ottenstein predhodnik Ortneka, naj bi baje leta 1161 dal pozidati grof Oton II. Ortenburški, leta 1202 pa naj bi bil omenjen kastelan Otto de Ottenstein. Bil naj bi prvi sedež mogočnih Ortenburžanov na njihovih dolenjskih posestih, ki jim jih je dal v fevd oglejski patriarh in so tako po letu 1248 za dolgo časa z območja med Velikimi Laščami in Kostelom iztisnili prvotne oglejske fevdnike gospode Auersperge.

Kronologija