Otok
grad
16.stoletje
Šentjernej,Hrvaški Brod
izginuli objekt

Naslov slike:
Slika: od

Baron Lenkh je podrl med potresom leta 1895 poškodovani gradič Otok (Gutenwerde), naslednika prvotnega stolpastega gradu, ki so ga pozidali že v 13. stoletju. Kot freisinški fevd so ga upravljali vitezi Guettenwerthi in gospodje iz Rake. Grajska stavba je propadla po turškem napadu leta 1492 in so v bližnjem Hrvaškem Brodu pozidali nov dvor, ki je bil dalj časa raška pristava. Med kasnejšimi lastniki so omenjeni baroni Wernegkhi, pred letom 1632 Gašper pl. Jankovič, nato baron Valerij Moscon, od leta 1638 Sidonija pl. Hohenwart, od leta 1650 baron Rudolf Moscon in po letu 1664 Janez Herbert pl. Zetschker. Konec 17. stoletja je gradič s posestvom imela grofica Marija Paradeiser, nato Janez Franc Wolf, leta 1720 pa ga je kupila Marija Elizabeta pl. Diennersberg. Nato so ga imeli Jurij Ferdinand pl. Rudolphi, baroni Kheyselli, Hallersteini in Auerspergi, od leta 1860 pa baron Jakob Ferdinand Lenkh iz Rake.

Kronologija