Otočec
grad
12.stoletje
Otočec
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Grad Otočec (Wordl) je v virih omenjen leta 1252 kot Werde, ki so ga upravljali vitezi Otoški (Waerthi), ministeriali grofov Višnjegorskih in Andeških, sicer fevdnikov freisinškega škofa. Leta 1277 ga je freisinški škof podelil v fevd Habsburžanom, pred letom 1343 so del gradu pridobili Auerspergi in ga leta 1348 prodali hrvaškim fevdalcem Babonič-Krupskim, ki so priznali freisinško vazalstvo. Stolp na Otočcu so nekaj časa morda imeli tudi gospodje Svibenski, zagotovo pa je bil do srede 15. stoletja celjski fevd. Med nadaljnjimi lastniki so omenjeni Lengenheimerji, od začetka 16. stoletja so Otočec imeli tirolski plemiči Villandersi. Leta 1629 je Otočec kupil Janez p1. Sonce, graščak na Gorenjem Mokronogu, leta 1854 ga je kupil grof Albinu Margheri di Commadona. Margheriji so ga imeli do konca druge svetovne vojne. Leta 1943 so Otočec požgali partizani, kmalu po vojni so razvaline zaščitili in obnovili.

Kronologija