Ostraž
dvor
15.stoletje
Šentjernej, Orehovica
izginuli objekt

Naslov slike:
Slika: od

Ostraž (Hochstras) je leta 1421 omenjen kot hof ze Wolffstrazz. Leta 1423 je omenjen kot Wolfstrass under Preisegk, prva omemba pa sega v leto 1392 (Wolfstrazz). Imel ga je freisinški fevdnik Ulrik Porger, nato Pognerji, po letu 1514 ga je priženil Ivan Mosheimer, po letu 1565 ga je imel Severin Schweitzer, nato Janez Jakob pl. Muretič, od leta 1658 baron Janez Jurij Kheysell, pred letom 1693 pa Elizabeta pl. Apfaltrer. Za njo je Ostraž imel grof Janez Ernest Paradeiser in pred letom 1710 baron Janez Lovrenc Wernegkh, ki ga je združil z Volavčami. Dvorec je pogorel konec 17. stoletja, a so ga obnovili. Zadnji lastnik je bila rodbina Jelovšek p1. Fichtenau. Stavba je propadla v začetku 20. stoletja.

Kronologija