Ortnek I.
grad
13.stoletje
Velike Lašče,Ortnek (Veliki Žrnovec)
razvalina

Naslov slike:
Slika: od

Grad Ortnek (Ortenegg) so sredi 13. stoletja kot oglejski fevdniki pozidali ortenburški grofje. Grad je prvič omenjen šele leta 1335 kot castrum Ortenek, prvotno poslopje pa je bilo pozidano verjetno že nekaj desetletij pred tem. Grad so upravljali ortenburški kastelani. Za Ortenburžani so dobili Ortnek v fevd celjski grofje, leta 1456 pa so ga kot celjsko dediščino dobili Habsburžani. Ti so grad z gospoščino zastavili najprej pl. Wernegkhom, nato leta 1464 Juriju pl. Lambergu, leta 1500 pa Gregorju in Sigmundu Lambergoma. Grad so leta 1515 oblegali in poškodovali uporni kmetje, dvakrat pa tudi Turki leta 1528 in 1546. Grof Benjamin Lichtenberg je gospoščino leta 1820 prodal dunajskemu trgovcu Janezu Koslerju in v posesti te rodbine je bila do konca druge svetovne vojne. Koslerji so razpadajoči grad opustili leta 1884.

Kronologija