Okljuk
gradič
17.stoletje
Črnomelj,Kanižarica
izginuli objekt

Dvor Okljuk oz. Doblice (Oklug) je leta 1625 pozidal komendator nemškega viteškega reda v Črnomlju baron Janez Haller. Dvor so pozneje imeli Jurij Man, baroni Wernegkhi, od leta 1686 sorodnik baron Janez Krstnik Witzenstein, okoli leta 1706 Franc Rudolf Oblak pl. Wolkensberg in od leta 1753 grof Gvidon Cobenzl. Gradič so nato imeli se Janez pl. Ruessenstein, do leta 1799 Mihael Bernardič in do leta 1819 Jakob Fuchs, ko ga je podedovala Frančiška Šebenik. Leta 1855 je bil izbrisan iz deželne deske.

Kronologija