Obla Gorica
grad
12.stoletje
Litija,Moravče pri Gabrovki,Obla Gorica
izginuli objekt

Krški škof Roman I. je dal že pred letom 1161 pozidati grad Obla Gorica (Wolchenberg), upravljali so ga njegovi ministeriali vitezi z Oble Gorice, v zgodovinskih virih pa je grad Obla Gorica omenjen leta 1167 (castrum Wolchenburch). Med krškimi ministeriali so omenjeni še leta 1197 vitez Ulrik, leta 1209 in 1211 Reinhardus, med letoma 1209 in 1228 pa krški fevdnik Engelscalcus s sestro Kunigundo, ministerialko oglejskega patriarha. Kasneje je grad prešel v oglejske roke, zadnja omemba pa datira v leto 1343 (Woltensperch), ko je grad verjetno že propadel.

Kronologija