Novi dvor
dvorec
16.stoletje
Novo mesto
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Novi dvor (Neuhof) je v drugi polovici 16. stoletja ga je pozidal baron Volf Adam Mordachs pl. Portendorf, med lastniki pa so bili še Janez Sigmunc pl. Diennersberg, baron Jošt Ferdinand Gusič od leta 1694 in kasneje še več drugih. Leta 1893 je Neuhof kupil konvent usmiljenih bratov iz Gradca in poleg njega pozidal bolnišnico.

Kronologija