Namršelj
gradič
15.stoletje
Škofljica,Želimlje
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

V 15. stoletju so si Auerspergi postavili dvorec Namršelj (Hammerstill). Leta 1552 je dvorec kupil grof Ursini-Blagaj, skoraj celo 17. stoletje je bil last grofov Engelshausov z Iga, dokler ni leta 1692 ponovno prešel v roke Auerspergov. Do konca druge svetovne vojne je hil v Namršlju turjaški graščinski in gozdni oskrbniški urad, v njem pa so bivali tudi oskrbniki gradu Turjak.

Kronologija