Mokronog I.
grad
12.stoletje
Trebnje,Mokronog
razvalina

Naslov slike:
Slika: od

Mokronoška gospoščina je bila v 11. stoletju last savinjskih grofov Breže-Selških, nato pa je grofica Hema podarila posest krškemu samostanu na Koroškem. Od 1072. je bila gospoščina last krške škofije. Gornji grad Mokronog (Obernassenfuss) je bil leta 1311 v rokah grofov Tirolskih. V naslednjih desetletjih in stoletjih so bili njegovi zakupniki Svibenski,Celjski in Čreteški gospodje.Okoli leta 1650 pa naj bi bil grad že razvalina.

Kronologija