Mokro polje
gradič
17.stoletje
Šentjernej,Dolenje Mokro Polje
izginuli objekt

Naslov slike:
Slika: od

Gradič Mokro polje (Nassenfeld) so pozidali pl. Wernegkhi, naj bi bil naslednik prvotnega stolpastega dvora vitezov Nazzenveltov. Leta 1684 je Jurij Sigmund pl. Wernegkh poslopje prodal baronu Francu Ludviku Busethu, ki ga je inkorporiral gospoščini Volavče. Sredi 19. stoletja so v njem bivali oskrbniki Gracarjevega turna Hafnerji, leta 1872 ga je kupil kmet Matija Pavc, leta 1892 pa kmet Rok Dobravc. Leta 1929 so ga Dobravci podrli.

Kronologija