Mirna
grad
12.stoletje
Trebnje,Mirna (Gorenjska Gora)
razvalina

Naslov slike:
Slika: od

Grad Mirna (Neudegg) je najverjetneje nastal v 12. stoletju. Bil je pozidan na nekdanjem ozemlju grofice Heme Breže-Selške, potem pa je prešlo v posest grofov Višnjegorskih, leta 1209 pa so postali lastniki grofje Andeški. Leta 1228 je prešel v roke oglejskih patriarhov,ki so kasneje razdelili dele celotnega kompleksa raznim plemičem. Od leta 1337 je bil en del v lasti Friderika Žovneškega,ki je do leta 1363 pridobil še več delov od posameznih lastnikov.Tako je postal grad trajna last celjskih. Po izumrtju grofov celjskih leta 1456 je grad prešel v Habsburško posest,ki so ga upravljali baroni Auerspergi - Turjaški. Leta 1515 so ga oplenili in rardejali uporni kmetje. Leta 1601 ga je kupil Tomaž Erdodi,nato od 1612 bil v lasti družine Wazen pl. Wazenberg,od 1650 pa je hitro menjal lastnike. Leta 1942 so grad požgali partizani.Po vojni pa so razvaline nasilno porušili. Del gradu pa se je kasneje le obnovilo in tako obvarovalo pred nadaljnjim propadom.

Kronologija