Metlika II.
grad
14.stoletje
Metlika
ohranjen objekt

Grad Metlika (Mottling) je prvič omenjen šele leta 1338 kot trdnjava, leta 1456 kot grad, gotovo pa je bil pozidan že prej. Morda je grad naslednik dvora na Novem trgu v Metliki (Novoforo), ki ga je leta 1306 goriški grof Henrik podelil svojemu ministerialu Majnclinu Hmeljniškemu. Današnja stavba je nastala v 15. stoletju, a so jo po požarih leta 1705 in 1790 temeljito predelali. Grad so upravIjali metliški glavarji, od leta 1388 Niklein (Nikolaj) Hmeljniški, od leta 1405 Nikolaj Plesell, pred letom 1411 Seifried pl. Gallenberg, od leta 1423 Hans Hohenwart, nato od leta 1447 Jurij Kolenc, leta 1456 Baltazar iz Sevnice, od leta 1457 Andrej pl. Hohenwart, od leta 1470 Pankrac pl. Auersperg. Leta 1792 je grad prešel v meščanske roke, ko ga je kupil ljubljanski meščan Jožef Savinšek. Leta 1899 je poslopje kupila Ljudska posojilnica v Ljubljani, od nje pa leta 1903 Prva dolenjska posojilnica v Metliki. Zdaj je v gradu Belokranjski muzej s številnimi zbirkami.

Kronologija