Mehovo
grad
12.stoletje
Novo mesto,Podgrad (Mehovo)
razvalina

Naslov slike:
Slika: od

Grad Mehovo (Maichau) je bil, konec 12. stoletja glavno oporišče grofov Višnjegorskih za osvajanje Bele krajine in skoraj celo stoletje upravno središče novo osvojenih posesti. Okrog leta 1162 je omenjen vitez Hartwik de Micho. V drugi polovici 13. stoletja je bil grad v rokah Habsburžanov, ki so ga leta 1277 zastavili goriškemu grofu Albertu II. V prvi polovici 14. stoletja se je na Mehovo preselil Viljem Mengeški in z brati in tam ustvaril novo vejo Mengeških, ki so se imenovali po Mehovem. Leta 1374 so Mehovo podedovali Habsburžani ter ga takoj podelili v zastavo grofu Frideriku I. Celjskemu. Ko so Celjani leta 1456 izumrli, so ga podedovali Habsburžani in ga zaupali oskrbnikom zakupnikom in zastavnim lastnikom. Grad so večkrat brezuspešno napadali Turki, do živega so mu prišli le uporni kmetje med kmečkim uporom 1515. leta, ko so ga zavzeli in razdejali. Mehovo so sicer obnovili, a je propadel konec 17. stoletja, ko so ga Paradeiserji opustili.

Kronologija