Matena
dvorec
16.stoletje
Ig,Matena
izginuli objekt

Naslov slike:
Slika: od

Leta 1564 je nadvojvoda Karel dovolil nekdanjemu kranjskemu deželnemu vicedomu Juriju Hofferju, graščaku na Hošperku pri Planini, da se imenuje po dvorcu Hofflein, ki ga je pozidal v Mateni. Pred tem je imel vicedomsko vas Mateno v deželnoknežji zastavi Nikolaj Schnitzenbaumer. Za Hofferji se je na matenski graščini zvrstilo več lastnikov, med njimi Krištof pl. Portner od leta 1591, baron Bernardin Barbo ga je kupil leta 1617, za njim Janez Seifried pl. Portner, in več drugih. Po letu 1870 ga je posedovala rodbina Krane, ki si je grad lastila že nekaj časa prej po letu 1500. Mateno je leta 1895 razdejal potres.

Kronologija