Martinsberg
grad
13.stoletje
Trebnje,Martinja vas (Medvedjek)
izginuli objekt

Na griču med Velikim Gabrom pri Trebnjem in Martinjo vasjo je brez sledu izginil krški grad Martinsberg. Martinja vas je omenjena leta 1136 in 1145 (Hagenpuch) kot last krške škofije, dvor pa leta 1298 kot Hagenburch, ko sta ga brata Henrik in Wulfing iz Krnosa na Koroškem izročila v last dotedanjemu fevdniku Henriku iz Gabra. Leta 1327 srečamo v zgodovinskem viru Kunigundo von Hagenbuch, sestro mirenskega gospoda Markhela. Med kasnejšimi lastniki ozemlja v 17. stoletju so bili baroni Galli in Apfaltrerji, nato pa ni nobenih podatkov.

Kronologija