Mala vas
gradič
17.stoletje
Trebnje,Knežja vas
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Grof Wolf Engelbert Auersperg je leta 1670 predelal prvotni dvor, omenjen leta 1562, ko ga je Viljem Praunsperger prodal Jakobu pl. Lambergu, gradič Mala vas (Kleindorf), v katerem se je 29. junija leta 1797 rodil škof Friderik Irenej Baraga, eden prvih pionirjev krščanske civilizacije med severnoameriškimi Indijanci, novembra leta 1853 posvečen za škofa v Zgornjem Michiganu (ZDA). Auerspergi naj bi Malo vas uporabljali kot lovski gradič, v stavbi pa so bivali oskrbniki gospoščine. Leta 1752 je Malo vas kupil Baragov ded, domain Bernard Anton Jenčič, štirideset let pozneje pa priženil Janez Nepomuk Baraga. V 19. stoletju pa je prešel v kmečke roke. Predelano poslopje je od leta 1919 last družine Lah, v njem so uredili spominsko sobo škofa Barage.

Kronologija