Mala Loka
dvorec
16.stoletje
Trebnje,Mala Loka
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Graščino Mala Loka (Kleinlackh) so pred letom 1585 pozidali plemiči Galli, nato pa je bila do 1607. leta last cistercijanskega samostana v Reunu na Koroškem. Verjetno je bil njen predhodnik oglejski dvor, omenjen leta 1358 kot curiam in Luco. Leta 1634 je Malo Loko kupil baron Erenrajh Gall, nato pa so kot lastniki omenjeni Ernest Zupančič pl. Rosenhof, leta 1686 Jurij Andrej Lukančič, nato leta 1693 po poroki z njegovo vdovo Marijo Sidonijo pl. Gall baron Karel Baumgartner, leta 1707 pa je gospoščino pridobil baron Franc Viljem Gall. Njegova vnukinja Frančiška pl. Wallensberg je v prvi polovici 18. stoletja prodala Malo Loko vitezom Wiederkehrom, leta 1851 je postala lastnica Justina pl. Wiederkehr, poročena z Evgenom Trebuhovičem pl. Schlachtenfeldom. Po letu 1927 je Gospodarska zveza iz Ljubljane v njej uredila banovinsko gospodinjsko šolo. Po 2. svetovni vojni je bila nacionalizirana, lastnik pa je bila kmetijska zadruga v Trebnjem.

Kronologija