Mahovnik
dvor
14.stoletje
Kočevje,Mahovnik
izginuli objekt

Ortenburžani so okoli leta 1330 pozidali v Mahovniku (Mooswald) dvor, ki je postal središče njihove kočevske posesti, kasneje pa se je v njegovi bližini razvila naselbina, leta 1339 omenjena kot Gotschee (Kočevje), katera je v drugi polovici 15. stoletja dobila mestne pravice. Ko je to rodbina izumrla, so Kočevsko leta 1418 podedovali knezi Celjski, leta 1456 po smrti zadnjega Celjana, kneza Ulrika, pa Habsburžani.

Kronologija