Mačerole
dvor
13.stoletje
Ivančna Gorica,Muljava,Leščevje
delni sledovi

Naslov slike:
Slika: od

Dvor Mačerole (Matscherolhoff) so od srede 13. do konca 15. stoletja upravljali pl. Matscherolli, nato Lapryacherji. Brata Andrej in Janez Lapryacha sta ga leta 1505 prodala stiškemu opatu Janezu. Kot kaže, so dvor ponovno pridobili Matscherolli, saj je gospodu Ulriku, ki so ga leta 1515 napadli uporni kmetje, s svojimi oboroženimi hlapci prišel na pomoč Boltežar pl. Rauber z bližnjega Kravjeka. Po letu 1550 so Mačerole kupili Auerspergi, od leta 1608, ko je gospoščino kupil Krištof pl. Semenič, do druge polovice 18. stoletja pa so na Mačerolah gospodovali pl. Semeniči. Leta 1791 je poslopje kupil na dražbi Gregor Fedran pl. Fodransberg, leta 1861 Kristijan Ott iz Hessena, leta 1880 pa ljubljanski trgovec Franc Fortuna, ki je to leto pogorelo stavbo dal podreti. Med obema vojnama je bilo posestvo z razrušenim poslopjem last Alojzija Nadraha.

Kronologija