Luknja
grad
14.stoletje
Novo mesto,Prečna (Lukenjska gora)
razvalina

Naslov slike:
Slika: od

Vitezi Lueggerji so morda že v 13. stoletju sezidali grad Luknjo (Luegg), ki je prvic omenjen leta 1351 (daz Lueg), še isto leto pa kot razvalina (purchstal zu dem Priechin). Morda je bil prvotni obodni grad, stolp z obzidjem, pozidan že veliko prej, saj so med ministeriali višnjegorskih grofov konec 12. stoletja omenjeni tudi vitezi Lukenjški. V drugi polovici 14. stoletja so razdejani grad obnovili, po smrti viteza Erazma Predjamskega pa je Luknja postala deželnoknežja posest. V 16. stoletju so bili lastniki Luknje Galli pl. Gallensteini, ki so razpadli stolp obnovili. V začetku 17. stoletja je bil zakupnik gospoščine Vid Jakob pl. Egkh, konec 17. stoletja pa je bila v lasti Herbersteinov. Decembra 1912 je Luknjo kupila Ljudska posojilnica v Ljubljani, pred drugo svetovno vojno pa je bil lastnik razpadajočega gradu novomeški trgovec Franc Seidl. Grad so leta 1827 napadli in oplenili bosenski hajduki, vendar velike škode niso naredili.

Kronologija