Lisičje
dvorec
16.stoletje
Škofljica,Lanišče
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Dvorec Lisičje (Gayerau) je v prvi polovici 16. stoletja sezidal Pankracij pl. Baričevec, pred letom 1587 ga je imel Ivan Khiessl s Fužin, po tem letu pa Leonhard Merherič, ki ga je temeljito prezidal. Leta 1710 je gospoščino kupil deželni svetnik Karel Jožef pl. Coppini. Leta 1803 je Lisičje na dražbi kupil baron Franc Karel Haller Hallerstein, nato pa se je zvrstilo več lastnikov. Pred drugo svetovno vojno je bila lastnica Angležinja Mary Lloyd iz Trsta. Med drugo svetovno vojno je bila v Lisičjem domobranska postojanka, po vojni je stavbo imela jugoslovanska armada. Danes je v Lisičjem nekaj stanovanj.

Kronologija