Lepi dob
graščina
17.stoletje
Krmelj,Gabrje
skromna razvalina

Naslov slike:
Slika: od

Predhodni stolpasti dvor Lepi dob (Aichelburg), domovanje vitezov Aichelburgov, omenjenih v 13. stoletju, je pogorel v začetku 17. stoletja. Nasledila ga je graščina, ki so jo pozidali na istem mestu. Graščino Lepi dob (Schonaych) je leta 1653 baron Janez Danijel Kheysell prodal Juriju p1. Aichelburgu, nato jo je pred letom 1783 kupil baron Franc Anton Mordachs in jo združil z gospostvom Boštanj. Poznejši lastniki so bili boštanjski graščaki, med njimi baron Franc Ksaver Lichtenthurn od leta 1785, od leta 1804 Vincenc pl. Klosenau, grofica Ivana Coronini-Cronberg od leta 1844, grof Henrik Bombeles od leta 1847, viteza Janez Krstnik in Ludvik Gutmannsthal-Benvenutti od leta 1855, baron Franc Mayr Melnhof od 1882, grof Adalbert Kottulinsky od leta 1886, od leta 1903 pa dr. Ivan Šušteršič. Pred drugo svetovno vojno je bil Lepi dob last rodbine Kobal iz Ljubljane. Graščino so leta 1943 požgali partizani.

Kronologija