Lanšprež II - Novi grad
grad
16.stoletje
Trebnje,Gomila
skromna razvalina

Naslov slike:
Slika: od

Gospodje Gallenbergi so pred letom 1592 zgradili graščino Lanšprež (Landspreis). Leta 1592 so jo prodali baronu Janezu Khiesslu, nato pa je gospoščina šla iz rok v roke. Med drugimi so jo od leta 1596 do 1604 imeli Karel pl. June, do leta 1632 Anton pl. Pečovič, do leta 1637 Janez Adam Kirchberger, Janez Marij pl. Bosio iz Litije po letu 1637, Volf pl. Breckerfeld do leta 1665, grof Janez Henrik Wazenberg do leta 1700, aprila leta 1766 pa jo je grof Alojz Adolf Auersperg prodal Petru Pavlu Glavarju. Po njegovi smrti leta 1784 je gospoščina pripadla Glavarjevi ustanovi za revne bolnike, nato pa jo je deželna vlada za Kranjsko leta 1864 prodala dr. Juliju Wurzbachu pl. Tannenbergu, graščaku v Preddvoru. Po drugi svetovni vojni so bile v graščini nune, po letu 1952 pa so poslopje prepustili razpadu.

Kronologija