Lanšprež I.
grad
13.stoletje
Trebnje,Gradišče pri Trebnjem
skromna razvalina

Grad Lanšprež (Landspreis) je v virih prvič omenjen leta 1260 hkrati s kastelani, vitezi Lanšprežkimi (Friderik von Landspreis).Leta 1261 je omenjen vitez Ulrik, po letu 1311, ko naj bi vitez Diepold Stain z gradu Kamen pri Begunjah ubil na turnirju v Kranju zadnjega lanšpreškega gospoda, Boltežarja, so prvotni ministerialni rod nasledili vitezi Schaerffenbergi s Svibnega. Leta 1366 je Jurij Svibenski zastavil polovico gospostva Ulriku s Turna, leto pozneje pa je prodal Lanšprež grofom Celjskim. Že leta 1372 ga je njegov brat Viljem Scharffenberg prejel kot celjski fevd, v začetku 15. stoletja so ga dobili v deželnoknežji fevd gospodje Gallenbergi, nato pa vitezi Durrerji. V 16. stoletju so bili lastniki gradu Krištof pl. Gusič, od leta 1572 pa baron Janez Auersperg in pred letom 1592 Janez pl. Gallenberg, ki je odročni stari grad opustil in pozidal novega visoko nad potokom Lanšpreščico.

Kronologija