Kumpolje
graščina
17.stoletje
Litija,Gabrovka,Tihaboj
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Prvi lastnik graščine Kumpolje (Gimpelhof) je bil v prvi polovici 17. stoletja baron Janez Krištof Barbo, ki jo je leta 1651 prodal baronu Juriju Henriku Apfaltrerju, nato pa so bili lastniki Ernest Mihael pl. Schernburg, od leta 1687 Mihael Valič, pred letom 1725 Janez Jožef pl. Wallensberg, od leta 1734 Franc Jakob p1. Schmidhofen, sredi 18. stoletja pa jo je kupil baron Michelangelo Zois. Leta 1820 je Kumpolje kupil Janez pl. Lehman, leta 1848 pa grof Karel Maria Filip Pace-Friedensberg z bližnjega Turna. Za tem se je zvrstilo več lastnikov. Leta 1943 so Kumpolje požgali partizani, po vojni pa je družina Kotar graščino obnovila.

Kronologija