Krupa
grad
14.stoletje
Semič,Krupa
delni sledovi

Naslov slike:
Slika: od

Grad Krupa (Krupp) je stal morda že v 13. stoletju in je na njem gospodovala veja hrvaških velikašev Baboničev, prednikov rodovine grofov Ursini-Blagaj. S poroko so ga sredi 14. stoletja pridobili Ortenburžani, nato podedovali Celjani. Konec 15. stoletja je bil lastnik Krupe nekdanji celjski glavar Andrej pl. Hohenwart, od leta 1483 do leta 1704 pa so grad in gospoščino imeli grofje Burgstalli. Od leta 1710 je bil zakupnik grof Franc Adam Lamberg, leta 1723 je grof Karel Henrik Wazenberg prodal gospostvo grofu Francu Bernardu Lambergu, to pa okoli leta 1735 Petru Pavlu pl. Bonazziju. Leta 1772 je Krupo podedovala baronica Frančiška Apfaltrer-Bonazzi in v lasti Apfaltrerjev je bila do leta 1904, ko sta jo kupila Danijel Makar in Julij Macele. Tik pred prvo svetovno vojno je Krupo kupila Zemljiška banka iz Prage, leta 1918 pa trgovec Josip Zurc iz Semiča. Grad so leta 1942 požgali partizani.

Kronologija