Krka
graščina
17.stoletje
Ivančna Gorica,Krka,Gradiček
izginuli objekt

Grofje Auerspergi so sredi 17. stoletja sezidali graščino Krka (Gurckh). Leta 1695 so Auerspergi gospoščino prodali baronu Juriju Sigmundu Rauberju, to pa je se isto leto tretjino gospoščine oddal Jakobu Bartolomeju Krašmanu, župniku na Krki. Graščina je verjetno propadla v 18. stoletju, ko je na njenem mestu zrasla vasica Gradiček.

Kronologija