Kravjek II.
dvorec
16.stoletje
Ivančna Gorica,Muljava,Leščevje
skromna razvalina

Naslov slike:
Slika: od

Dvorec Kravjek (Weineek) so v 16.stoletju pozidali gospodje Ravbarji,v njihovi posesti je bil do leta 1695,ko je Jurij Sigmund baron Ravbar prodal tretjino gospostvaJerneju Krašmanu. Kasneje je posestvo zamenjalo več lastnikov in z leti propadalo.

Kronologija