Kozjane
dvor
14.stoletje
Novo mesto,Šmarješke Toplice
izginuli objekt

Vitezi Čreteški so si v prvi polovici 14. stoletja prisvojili freisinški dvor Kozjane. Leta 1335 ga je Herman Čreteški zastavil Nikolaju z Otočca. V Kozjanah naj bi se konec minulega stoletja stala stara grajska pristava.

Kronologija