Kot
graščina
17.stoletje
Trebnje,Mirna,Trstenik
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Stolpasti dvor je v zgodovinskih virih omenjen že leta 1335, leta 1436 je dvor imel v celjskem fevdu vitez Herman Kozjak. Graščino Kot (Winckel) sta si sredi 17. stoletja delila Janez Jakob pl. Apfaltrer in Janez Adam pl. Kacijanar, leta 1685 jo je imela v zakupu Kamila pl. Grundler, nato pa jo je imel grof Maksimilijan Valerij Barbo, ki jo je leta 1696 prodal baronu Volfu Engelbertu Gallu. Med kasnejšimi lastniki so bili še od leta 1736 baron Janez Jakob Rauber, leta 1780 je Kot kupil na dražbi Leopold Hoffer, leta 1858 ga je kupil Jožef Pehani iz Mokronoga, nato pa 1861 dr. Primož Dolar iz Pragerskega. Pred drugo svetovno vojno je bilo v graščini letovišče, sedaj pa so v zanemarjeni stavbi stanovanja.

Kronologija