Jelša
dvor
14.stoletje
Šentjernej,Dolenje Vrhpolje
izginuli objekt

Konec 14. stoletja je Gotfried pl. Auersperg imel dvor Je1ša (hoff zu Erlach). Leta 1406 je Henrik von Czelsnik prodal bratrancu Wolfleinu Trackenbergerju s Kozjega.

Kronologija