Iški turn
grad
12.stoletje
Ig, (Pungrt)
delni sledovi

Naslov slike:
Slika: od

Grad Iški turn oz. Turnek (Thurn egg) so v 12. stoletju pozidali vitezi Iggerji, ministeriali koroških vojvod Spanheimov. Leta 1251 je v zgodovinski listini omenjen vitez Martin, leta 1274 Markvard, leta 1300 Marchwart in Herbort von Yg, leta 1319 dominus Merchel, leta 1322 in 1323 miles Rudiger von Ig, leta 1349 pa deželnoknežja fevdnika Otten in Hainreich von Ig. Grad je nato prešel v roke ortenburških grofov, po dedni pogodbi so ga okoli leta 1420 prevzeli grofje Celjski, še pred smrtjo Ulrika Celjskega pa je postal deželnoknežji fevd, saj ga je cesar Friderik III. leta 1454 podelil v doživljenjski užitek Henriku pl. Lambergu. Grad je pogorel sredi 15. stoletja, a so ga obnovili, vendar pa so ga dodobra razmajali kmečki uporniki leta 1515 in Turki leta 1528. Med poznejšimi lastniki gospoščine srečamo Sigismunda Auersperga.

Kronologija