Iška vas
dvor
14.stoletje
Ig,Iška vas
izginuli objekt

Leta 1369 je vojvoda Albert Habsburški podelil Volkardu, Frideriku in Petru p1. Auerspergom v fevd dvor v Iški vasi (Iggdorf), Pankracij pl. Auersperg ga je pred letom 1474 prodal Lovrencu Krumbachu, nato so ga kmalu ponovno pridobili Turjačani. Pred Auerspergi so Iško vas imeli ižanski vitezi, leta 1387 pa je Majnhard z Iga najprej zastavil, leta 1390 pa prodal dvor gospodom s Čreteža pri Mokronogu.

Kronologija