Ig
grad
15.stoletje
Ig (Pungrt)
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Gospodje Schnitzenbaumi so nekdanjo pristavo Iškega turna (Turneka) prezidali v stolpast dvor tako je leta 1369 omenjen hof Ig, tam je leta 1399 živel Erhard Pawer. Kot kaže, so stolp že konec 15. stoletja prezidali v manjše grajsko poslopje, saj je kmalu po letu 1510 Jurij Schnitzenbaumer prodal gospoščino pl. Auerspergom. Leta 1581 je baron Sigmund Nikolaj Auersperg prodal Janezu pl. Engelshauserju. Leta 1717 je papež Klemen XI. dovolil zasebni oratorij v gradu Ig Frančišku pl. Engelshaussu. Grofje Engelshausi so bili lastniki do leta 1805, ko ga je podedoval njihov sorodnik grof Vajkard Viljem Auersperg. Leta 1515 so grad zavzeli uporni kmetje, a niso naredili veliko škode, leta 1528 pa so ga ogrožali Turki. Marca 1848 so kmečki uporniki zavzeli, ga oplenili in zažgali. Med drugo svetovno vojno sta bili v njem postojanki vaških stražarjev in italijanskih karabinjerjev. Februarja 1944 so ga požgali partizani. Danes so v gradu ženski zapori.

Kronologija