Hohenau
grad
12.stoletje
Šentjernej,Mihovo (Gradec)
delni sledovi

Gradu Hohenau je bil posredno omenjenem leta 1180 kot Hohenowe. Grajska kastelana Henrik in Majnhard de Aiginow, višnjegorska in pozneje andeška ministeriala, sta grad upravljala v začetku 13. stoletja, leta 1306 je omenjen Berengar Hohenavski, v drugi polovici 14. stoletja pa so ga imeli v fevdu vitezi Sichersteinski. Konec 14. stoletja je grad nasledil dvor, ki ga je freisinški škof oddal v fevd Celjanom.

Kronologija