Hmeljnik
grad
12.stoletje
Novo mesto,Gorenje Kamenje
razvalina

Naslov slike:
Slika: od

Grad Hmeljnik (Hopfenbach) so postavili hmeljniški vitezi, vazali Višnjegorskih in Andeških grofov. Grad je omenjen v zgodovinskem viru šele leta 1217, šest let pozneje pa kar šest bratov Hopfenbachov, ki so živeli na Zgornjem in Spodnjem Hmeljniku. Grad so okoli leta 1277 dobili goriški grofje in ga imeli skoraj celo stoletje. Takrat so na gradu živeli potomci prvotnega rodu Hmeljniških, del gradu pa so imeli v fevdu Auerspergi. Kasneje pa se je na gradu skozi leta zvrstilo veliko lastnikov. Med drugo svetovno vojno so grad požgali partizani.

Kronologija