Grundelj
graščina
15.stoletje
Ivančna Gorica,Šentpavel na Dolenjskem
razvalina

Naslov slike:
Slika: od

Graščina Grundelj (Grundthoff) je omenjena leta 1412 kot dvor Auerspergov. Leta 1589 je dvor kupil Janez pl. Semenič, leta 1604 Hieronim pl. Sara, nato pa so gospoščino ponovno pridobili Semeniči. Sredi 17. stoletja je Grundelj imel baron Oton Henrik Rauber, po letu 1690 pa ga je kupil baron Mark Anton Taufferer. Od leta 1743 je bil Grundelj last kostanjeviškega samostana, od leta 1794 verskega sklada, nato pa je graščino leta 1804 na dražbi kupil Matija Juvanz-Karlowitz. Pred drugo svetovno vojno je bil lastnik razpadajočega poslopja slikar Ferdo Vesel, sedaj pa je zemljišče last njegovih dedičev.

Kronologija