Grm
grad
16.stoletje
Novo mesto
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Prvotno grajsko stavbo gradu Grm (Stauden) je leta 1586 sezidal baron Krištof Mordachs p1. Portendorf z Grabna. Za Mordachsi je Grm leta 1726 podedoval grof Siegfried Baltazar Gallenberg, leta 1751 pa je kupil Michelangelo Zois. Leta 1810 je grad in gospoščino kupil dotedanji grajski oskrbnik Čeh Karel Smola, njegov vnuk Anton Vincenc Smola pa je leta 1886 prodal Grm deželnemu odboru Kranjske. Po drugi svetovni vojni je bila v njem srednja kmetijska šola, danes pa so v gradu upravni prostori podjetja Adria in nekaterih drugih novomeških podjetij.

Kronologija