Grič II.
gradič
17.stoletje
Litija,Moravče pri Gabrovki,Zagrič
izginuli objekt

Naslov slike:
Slika: od

Gradič Grič (Gritsch) je bil sprva last Gallov pl. Gallensteinov z bližnje Podpeči, sredi 17. stoletja pa ga je priženil Maksimilijan Schwab pl. Lichtenberg. Leta 1846 ga je baron Leopold Schwab-Lichtenberg prodal dr. Karlu Wurzbachu pl. Tannenbergu iz Preddvora, po prvi svetovni vojni pa ga je kupil Valentin Perme, posestnik iz Kostrevnice. Razpadajoče poslopje so podrli še pred drugo svetovno vojno. Danes o Griču ni več sledu.

Kronologija