Grič I.
graščina
15.stoletje
Trebnje,Mirna,Zabrdje
delni sledovi

Naslov slike:
Slika: od

Leta 1472 je omenjen dvor Grič (hof zu Gritsch) do leta 1585 last Gallov pl. Gallensteinov, katerega so pl. Zetschkerji (Čečkerji) konec 16. stoletja predelali v graščino Grič (Gritsch). Leta 1601 je Mihael pl. Zetschker poslopje z gospoščino prodal Juriju pl. Gusiču, kmalu zatem pa so Grič kupili baroni Gallensteini. Baron Jošt Andrej Gall Gallenstein je Grič leta 1689 prodal baronu Volfu Antonu Neuhausu. Leta 1699 je gospoščino pridobil Franc Jakob pl. Schmidhofen, z ženitvijo pa Franc Ksaver Gall baron Gallenstein. Leta 1767 je Grič podedovala Maksimilijana pl. Wiederkehr, leta 1802 pa je graščino kupil Matija Dietrich. Zatem se je zvrstilo več lastnikov. Pred drugo svetovno vojno je bilo v graščini gostišče. Danes na njenem mestu stoji nova hiša.

Kronologija