Gradac
grad
13.stoletje
Metlika,Gradac
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Grad Gradac (Graecz) je v zgodovinskem viru iz leta 1228 omenjen kot Graecz, v virih pa zasledimo Gracarje šele leta 1324, ko je omenjen Majnhard iz rodbine Turjaških, okrog leta 1475 pa zadnji Gracar, Jurij. Grad je malo pred letom 1300 pozidal Majnhard Turjaški kot goriški vazal, na njem pa je bil sedež stranske rodbine Auerspergov. Po letu 1475 so Gracarji izumrli in so grad podedovali Auerspergi s Turjaka, leta 1488 je omenjen zastavni lastnik Erazem Minndorfer, kmalu zatem je postal deželnoknežji fevd. V 17. stoletju so bili graščaki gospod Jurij Lell, nato pred letom 1610 grof Janez Ludvik Thurn-Valsassina, od leta 1629 Janez Baltazar Purgstall,, od leta 1661 do 1846 pa baroni Gušiči. V 19. stoletju so bili lastniki vitez Franc Friedau od leta 1846 in kasneje več drugih. Zadnji lastnik je bil zagrebški veletrgovec Šutej, danes pa so v zanemarjenem gradu stanovanja. Med drugo svetovno vojno je bila v gradu partizanska bolnica in oficirska šola.

Kronologija