Gracarjev turn
grad
15.stoletje
Šentjernej,Hrastje
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Grad Gracarjev turn oz. Tolsti vrh (Feistenberg) naj bi pozidali gospodje z Gradaca v Beli Krajini v prvi polovici 14. stoletja, ko sta leta 1328 omenjena viteza Herwarth in Meinhard von Graez. Prvotni stolpasti dvor pod Tolstim vrhom blizu Orehovice, zasledimo v listinah šele sredi 15. stoletja. Vse do sredine 16. stoletja je bil v lasti Gracarjev. Zadnji Gracar gospod Jožef, je zadnjič omenjen leta 1540. Leta 1545 je Gracarjev turn podedoval sorodnik Jurij pl. Altenhaus, nato je grad zamenjalo do leta 1821 veliko lastnikov. Leta 1821 je gospoščino kupil Anton Rudež iz Kobjeglave in v posesti te rodbine ter sorodnikov Schopplov je Gracarjev turn ostal do danes. Leta 1942 so grad požgali partizani, po njej pa so ga obnovili. Gospodarji na Gracarjevem turnu so doživljali tudi hude čase. Večkrat so jih napadle oborožene tolpe, tako Turki, Uskoki in bosenski hajduki, zadnja tragedija pa je zadela grad pred več kot desetletjem, ko je bila umorjena lastnica gradu Neda Schoppl.

Kronologija