Graben
stolp
15.stoletje
Novo Mesto,Ragovo
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

V zgodovinskih virih naj bi bila že leta 1170 omenjena viteza Konrad in Grimaldi z gradu Graben, Valvasor pa omenja Ulrika pl. Grabna, ki je bil leta 1330 lastnik grajske stavbe. Stolpasti grad je omenjen šele v 15. stoletju točneje leta 1482, ko so si ga s poroko pridobili gospodje Pragerji. Leta 1510 je Graben kupil Jurij pl. Mordachs, pred letom 1709 grof Sigfrid Baltazar Gallenberg, ki ga je leta 1729 združil z gospoščinama Grm in Zaboršt, nato pa ga je od leta 1751 posedoval grmški graščak baron Michelangelo Zois in od leta 1810 Čeh Karel Smola. Zadnja lastnica je bila rodbina Jalen iz Kranjske gore. Po drugi svetovni vojni ga je uporabljala kmetijska zadruga Krka Novo mesto. V precej predelanem poslopju so danes stanovanja.

Kronologija