Golo
gradič
15.stoletje
Šentjernej,Dolenji Maharovec
izginuli objekt

Naslov slike:
Slika: od

Koroški vojvodje Spanheimi so že v 14. stoletju postavili stolpasti grad Golo, ki so ga kot njihovi ministeriali upravljali vitezi Sichersteinski, nato pa gospodje Prežeški. Leta 1305 je bil grad razdejan med boji z Ogri in Hrvati. Še isto leto sta Ofo Kostanjeviški ter Oto Sichersteinski prodala Henriku Prežeškemu devet kmetij in grajske razvaline. Konec 14. stoletja je tam stal mlin, last Ane von Gol, nato pa so na njegovem mestu zgradili dvor Golo (Gallhof), točneje je omenjen leta 1406, ki sta ga imela Peter in Marin iz Golega, do leta 1461 Krištof Dachawer, nato kostanjeviški samostan, konec 15. stoletja Jurij Spekh, od leta 1499 pa novomeški kanoniki. Od prve polovice 17 stoletja, pa je pogosto menjal lastnike. Stavbo so podrli v 19. stoletju.

Kronologija